Klankbordbijeenkomst CO2

Op dinsdag 27 november 2018 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over CO2.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland BV. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

In deze bijeenkomst dit keer het thema CO2.

 

Sprekers:

Judith Voermans van Canon over hoe Canon CO2 reductie in de praktijk brengt, waarbij zij dieper ingaat op de inspanningen ten behoeve van de circulaire economie en de productlevenscyclus-benadering.

Nick Op den Buijsch van PaperWise over een nieuwe generatie papier en karton met een lage milieu-impact en grote sociale bijdrage, gemaakt van landbouwafval. De circulaire economie is het doel met CO2-reductie als een van de vele resultaten. PaperWise levert oplossingen voor kantoor, drukwerk en verpakkingen. https://paperwise.eu/toepassingen

Iris van Wanrooij, de Program manager Corporate Social Responsibility bij EMMA Safety Footwear. Zij vertelt over oplossingen van vandaag voor de werkomstandigheden van morgen in een steeds sneller veranderende wereld dan ooit. Wat de toekomst ook brengt, EMMA zorgt ervoor dat eenieder er veilig in kan rondlopen. Ze werken elke dag keihard om veiligheidsschoenen beter te maken. Veiliger, comfortabeler en duurzamer. EMMA wil namelijk een positieve afdruk achterlaten op de planeet en produceert daarom sinds dit jaar volledig circulaire veiligheidsschoenen. De materialen zijn gekozen om hun lange gebruiksduur en dienen als grondstof voor een volgende gebruikstoepassing. EMMA richt zich op de herwinning van grondstoffen en de toepassing van gerecycled materiaal in nieuwe producten. In een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan en mag doen.

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement