Duurzameleverancier.nl
Veiligeleverancier.nl

Klankbordbijeenkomst CO2

Klankbordbijeenkomst CO2

Op dinsdag 20 februari 2018 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een klankbordbijeenkomst over de toekomst van de Duurzame Leverancier.

De Duurzame Leverancier is een toekomstgericht initiatief dat in volle ontwikkeling is. In dit kader zijn er nieuwe partners aangesloten en gaat de dienstverlening verbreden met aanvullende tools. Om dit vorm te geven heeft het platform een nieuwe website ontwikkeld om beter aan de (toekomstige) behoeften van de deelnemers, hun partners en de markt tegemoet te kunnen komen.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland BV. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

Programma: De nieuwe website zal feestelijk worden gelanceerd, we introduceren alle nieuwe tools en de nieuwe partners van stellen zich voor.

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement