Disclaimer

De ’Circulaire Leverancier’ is tot stand gekomen op initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Grontmij en Antea Group. De site is onafhankelijk en wordt beheerd door de coöperatie Duurzame Leverancier U.A. (hierna DL).

De marktplaats is een initiatief voor de bedrijven die een profiel hebben aangemaakt in de website ‘Duurzame Leverancier’ om overtallige grondstoffen door middel van vraag en aanbod optimaal in te zetten.

Er mogen alleen zakelijke advertenties van legaal verhandelbare grondstoffen, vrij van aanstootgevende of discriminerende teksten en afbeeldingen worden geplaatst.

Bij reacties op een advertentie worden de contactgegevens zoals door de deelnemer opgenomen in de website ‘Duurzame Leverancier’ meegezonden naar de aanbieder van de betreffende advertentie.

De DL aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor geplaatste advertenties, gedane biedingen en via de marktplaats verhandelde producten.

Eventueel misbruik kan leiden tot het beëindigen en blokkeren van de vermelding op de website ‘Duurzame Leverancier’.

Meer informatie kunt u vragen via het e-mailadres info@duurzameleverancier.nl of bij één van de initiatiefnemers.